ENTITATS INTERINSTITUCIONALS

El Consorci del barri de la Mina es va crear com a resultat de la voluntat institucional i política d’abordar els problemes de la Mina d’una forma conjunta i coordinada.

Així, el Consorci compta amb la implicació directa de les següents institucions consorciades:

 La Generalitat de Catalunya  
 L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  
 L'Ajuntament de Barcelona  
 La Diputació de Barcelona  


També s’hi han implicat altres entitats no consorciades, però que ajuden al finançament del Pla de transformació:

El Fons Social Europeu, que aporta per la via de la Subvenció Global dins el Marc Comunitari Europeu de Suport (objectiu del programa operatiu de Catalunya) una ajuda econòmica per al període 2000-2006.

El Programa d’Iniciativa Comunitària URBAN per al municipi Sant Adrià de Besòs que ha aprovat la Comissió Europea encarregada de política regional per al període 2001-2006.

Amb el desenvolupament de les seves actuacions sobre el territori, el Consorci ha implicat altres entitats:

L’empresa municipal de Gestió i Reactivació Municipal Pla de Besòs SA, que gestiona els habitatges i els locals comercials del grup d’habitatges de la Mina.

A més, el procés d’implementació del Pla de transformació del barri de la Mina ha comptat, des dels seus inicis, amb la implicació d’un conjunt ampli de les associacions i entitats del mateix barri i d’altres que hi treballen.