La fase pre-adolescent i adolescent en el cas dels joves gitanos es produeix amb paràmetres diferenciats, respecte a altres col•lectius de joves. Ve marcada per una transició molt curta i ràpida de la infància a “l’adultesa”, que sense haver-se pogut consolidar, porta a nois i noies a partir dels 15 anys a fer de nens-adults preparant-se per al matrimoni i a ser pares i mares, molt joves. Que com a conseqüència, en molts dels casos, constituiran famílies nombroses, sobre la base d’economies familiars molt precàries.

 

 

 

Espai Jove atent els nois i noies justament en aquest moment, treballant el valor de la formació i l’estudi, el respecte per les qüestions de gènere, l’autonomia personal, el protagonisme dels joves en les seves pròpies vides i el compromís social i comunitari. Es tracta d’un moment clau, en el que d’una banda, es fa el pas de l’educació primària a secundària, que pot resultar problemàtic perquè s’accentuen els índex d’abandó i d’absentisme escolar. I, per altra banda, també és el moment en que es constitueixen i consoliden els grups d’amics, i per això cal estar atens a les dinàmiques que es puguin generar, que no sempre són responsables en relació al seu comportament i als habituals rituals iniciàtics del consum d’alcohol, tabac i drogues.

Aquests nois i noies tenen a Espai Jove un lloc de trobada i reunió on estar a gust per ser ells mateixos, i on se’ls empeny a ser protagonistes d’un temps de lleure lúdic i alhora educatiu. Es tracta d’anar estirant el fil de les seves inquietuds per treballar valors i fer aquest acompanyament per al seu desenvolupament personal. L’objectiu de màxims és la seva plena integració social, cultural, i econòmica, com a persones lliures, formades, conscients i compromeses amb elles mateixes, la comunitat i el món. I, l’objectiu de mínims és evitar l’exclusió social i aconseguir la seva autonomia personal i laboral. Tot i haver altres entitats que atenen aquesta franja d’edat per la via de l’esport i també de l’educació en el lleure, Espai Jove acull el col•lectiu de nois i noies provinent d’entorns desestructurats i amb molta necessitat d’atenció personal que en molts dels casos no saben com gestionar.

 

    

 

Un lloc de trobada a mida
Amb el propòsit de poder oferir als joves aquest espai acollidor que necessiten per trobar-se amb els seus amics i fer la feina d’acompanyar-los, es treballa actualment en la remodelació de la sala de les golfes del Casal Cívic La Mina on Espai Jove hi té la seva ubicació. A proposta de les dues educadores i amb la implicació dels nois i noies, aquests dies estan fent el projecte de redefinició del lloc, estudiant necessitats d’acord als usos que se li volen donar, la distribució dels mobles i ambientació, perquè resulti acollidora i funcional. Comptem amb la col•laboració de la Fundació Formació i Treball que ens ha fet la cessió del mobiliari, prèvia presentació del projecte de reforma i compromís dels joves per ser ells els protagonistes de la reforma.
Com a projecte educatiu vinculat a la comunitat, Espai Jove, forma part del Projecte Educatiu de Sant Adrià de Besòs, promovent l’organització i a participació en activitats comunitàries de l’entorn.

Consorci del barri de la Mina